Knights Förlag

Till Stigfinnaren är knutet Knights Förlag som har bokutgivning och annan förmedling inom områdena

  • arkeologi
  • historia
  • kulturhistoria
  • folklivsforskning

Böckerna är populärvetenskapliga, och därmed tillgängliga för alla, utan att för den skull göra avkall på ”historiska sanningar”.

Följande böcker har utkommit eller är under utgivning:

  • Lingbobreven
  • Tvåtusen år i Gävlebygden
  • Hedesunda bland fornminnen och folktro
  • Pest- och kolerakyrkogårdar i Gävleborgs län
  • Hälsingekustens historia
  • Grottan Stora Förvar och stenåldern


Adressen till Knights Förlag är densamma som till Stigfinnaren, som du finner på arkets motsatta sida.

 

Arkeologi och kulturhistoria 1

Lingbobreven
Tio brev mellan 1427 och 1630 från ett hemman i Skogs socken, Hälsingland.
Av Lars Nylander, historiker.

Åren 1827 – 1830 gjorde ”kalvskinnsprästen” Nils Johan Ekdahl sin norrländska resa och samlade in medeltidsbrev för Kungliga Antikvitetsakademiens räkning. Sommaren 1830 hade han nått Lingbo by i Skogs socken. Ur gårdsarkivet på ”Utigården” tog han tio brev från tiden mellan åren 1427 och 1630 till Stockholm. Kvar i gårdsarkivet lämnade han avskrifter av de tre äldsta breven och referat av de andra.
De medeltida breven hamnade sedan i Riksarkivet och finns där fortfarande till försiktig beskådan. Men eftersom breven är sköra och inte helt lättlästa för var och en, kan de behöva översättas till nusvenska och dess innehåll tolkas. Boken ”Lingbrobreven” har tillkommit för just detta syfte.
Mycket kortfattat berör breven så skilda saker som köp och försäljning av hemman och kvittning av ”mansslakt”, det viss säga ersättning för ett dråp begånget år 1477.

1999. Limbunden, 64 s. Illustr. i sv/v. ISSN 1403-9370. ISBN 91-973608-0-5. 65 kr inkl. moms


Arkeologi och kulturhistoria 2

Tvåtusen år i Gävlebygden
En historisk, kulturell och språklig resa från järnåldern till plaståldern.
Av Jan Sterner, fil lic och frilansande kulturjournalist.

Visste du att
• Gävle fram till 1900-talet var en av Sveriges ledande sjöfarts- och industristäder?
• staden härjats av förödande bränder bland annat år 1569, 1776, 1869 och 1874?
• cirka två tredjedelar av stadens byggnader revs från 1950-talet och framåt?
• Gävle tills det blev stad 1446 var en del av Valbo och att Sätra och Nynäs tidigare hörde till Hille socken?
Om detta och mycket annat kan du läsa i Jan Sterners stadskrönika TVÅTUSEN ÅR I GÄVLEBYGDEN, en resa från järnåldern till plaståldern. Boken handlar om utvecklingen i Gävle från Kristi födelse fram till idag. Om hur ett litet fiskeläge eller en handelsplats vid medeltidens början växte ut till en av Sveriges viktigaste städer på en rad områden från 1700-talet och framåt. Du kan läsa om Valbo i svunna tider och en hel del om Hille, men tonvikten ligger på själva staden.
Boken ger en bred bild av Gävlebornas liv, inte bara historiskt och kulturhistoriskt utan behandlar även konst, klädedräkt, heminredning, språkutveckling, massmedier, sport och mycket annat under dessa två millennier.
Utförligast behandlas 1900-talet där författaren tar upp de senaste forskningsrönen om Gävle. Du kan läsa om åtskilliga gävlebor som gjort stora insatser inom olika områden, om dem som verkat mer i skymundan men även om stadsoriginal som ”Mårtsboslim”.
Kort sagt – du kan följa prylar och ”patrask” under tvåtusen år!

1999. Trådbunden hårdboksband, 320 s. Rikt illustr. i färg och sv/v. ISSN 1403-9370. ISBN 91-973608-1-3. 300 kr inkl. moms


Arkeologi och kulturhistoria 3

Stora LandsWägen mellan Österfärnebo och Årsunda
Arkeologisk utredning av väg 272, delen mellan Österfärnebo och Årsunda kyrkor, Gästrikland.
Av Elise Hovanta, doktorand i arkeologi.

2001. Limbunden, 136 s. Illustr. i färg och sv/v. ISSN 1403-9370. 450 kr inkl. moms

 


Arkeologi och kulturhistoria 4

Tönnebro och Noran
Arkeologisk utredning av väg E4 och trafikplats Noran i Skogs socken, Hälsingland.
Av Elise Hovanta, doktorand i arkeologi.

2002. Limbunden, 30 s. Illustr. i färg och sv/v. ISSN 1403-9370. 100 kr inkl. moms

 


Arkeologi och kulturhistoria 5

Med E4 genom Ödmården
Arkeologisk utredning av väg E4 mellan Noran och Söderhamn.
Av Elise Hovanta, doktorand i arkeologi.

2002. Limbunden, 54 s. Illustr. i färg och sv/v. ISSN 1403-9370. 150 kr inkl. moms